şile tarihi

Şile,Yunanca bir kelimedir. Türkçe ansiklopedik karşılığı ise hoş, kokulu olan bir bitki olan "Mercanköşk"tür. Kocaeli Yarmadası dolayısıylaiŞile'ye ilk yerleşenler M.ö 8.yy'da Bitinyalılar olmuştur. Bu nedenle yöreye Bitinya yöresi denilmektedir. İlçe merkezi ise M.ö 8.yy sonlarına doğru milletli denizciler tarafından kurulmuştur. Şile tarihinde asırlar boyunca; Lidya, Pers, Galat, Roma, SElçuk, Latin, Bizans ve son olarakda Osmanlı uygarlıkları yaşatmıştır.

Türkler İlkDefa;Selçuklular ile 1090 yılında Kutalmşoglu Süleyman Şah ile Şile'yi ele geçirmişlerdir. 1097 senesinde ise 1.Haclı orduları Şile'yi Selçukluar'dan geri almıştır. Kocaeli Yarımadası'nın Osmanlılarca fethi, Şile kenti dışında Orhan bey zamanında Akçakoca bey tarafından1327'de tamamlanmıştır.

Şile ise, Yıldırım Beyazıt zamanında Timurtaş Paşazade yahşi,bey tarafından 1391 yılında alınmıştır.

Bizanslılar, Şile'yi daha sonra tekrar geri almış olsalar da 1395 yılında, yine Yahşi bey ikinci defa ve kesin olarak ilçeyi fetheder. Bizans imparatoru 2.Manuel ile Ocak 1401'de yapılan anlaşma ile Şile'nin bir türk Toprağı oldugu belgelenmiştir Bu tarihten itibaren, Osmanlı idaresindeki Şile'de Türk ve Bizans artığı Rumlar beraberce yaşamışlardır. İlçe,16 Mart 1920'de Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından ilan edilen, Misak-ı Milli Sonrası Boğazlar bölgesi içinde yer aldığı için İngilzlerce İşgal edilmiştir.

O güne kadar Türkler'den kardeşlik ve dostluk gören Rumlar işgal üzerine İngilizler'den aldıkları cesaretle Şile'yi Yunanistan'a ilhak etme yolunda çalışmalar yaptıysalar da bunda muvaffak olamamışlardır. Şile, İngiliz İşgalinden Türk ordularının İzmir'e girişinden sonra İstanbul üzerine yürüyen 3.Kolordu birliklerinden bir süvari tümeni tarafından 7 Ekim 1922'de kurtarılmıştır.Ayrıca Şile, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk İlçe merkezi ve belediyelerinden birisidir.

cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen