şile hakkında

İstanbul iline bağlı olan şile, ülkemizin kuzeybatı kesiminde yer alan Marmara bölgesi çatalca/Kocaeli bölümünde yer almaktadır. Karadeniz kıyısında olan şile doğal güzellikleri, ormanları, sahilleri, nehirleri ve birbirinden değişik doğal güzellikleri ile insanları kendine çeken bir turtistik ilçedir.

Konum ve çevre;

İlçemiz doğuda Kocaeli ilinin Kandıra ilçesi, güneyinde yine Kocaeli iline bağlı Gebze ilçesi, güneybatı kesiminde İstanbul / Kartal ve ümraniye ilçeleri, batı kesimindeyse İstanbul / Beykoz ilçeleri yer almaktadır. İlçemizin kuzey kesimiyse Karadeniz ile çevrilidir.

Şile ilçesi toplamda 736 kilometre yüz ölçümüne sahip olmakla birlikte İstanbul ilinin en büyük 3 ilçesinden biridir. Şile merkezi ile İstanbul / Harem arasındaki mesafe 60 kilometredir. İstanbul Harem ile Ağva beldemizin uzaklığıysa 110 kilometredir.

Bitki örtüsü

Şile'nin mevcut bitki örtüsü Meşe %40, Kayın %15, Gürgen %15, Kestane %10, Kırlağaç %1, psidömaki %2, iğne yapraklar %4, şeklindedir. Kumullar ve plaj Kumlaru üzerindeki çok çeşitli bir bitki toplulugu gelişmiştir.

İlçe topraklarının %80'ni kahverengi orman toprakları oluşturur.Bunu kireçsiz kahverengi topraklar %7,alüvyal topraklar %3 ve kumullar %1 izler.

İklim özellikleri

Şile ilçesi Akdeniz ve Karadeniz İklimlerinin arasında "geçiş iklimi" özelligi gösteren bir iklim tipine sahiptir.Yıllık ortalama sıcaklık 13.6 C dir. Sıcaklık değerleri ocak ve şubat aylarında düşük temmuz ve ağustos aylarında ise yüksektir.Yıllık ortalama yağış 749 mm. Olup yağışlı günlerin ortalama sayısı 125-150 günleri arasındadır.

Ekonomi

Şile ilçesinde iş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın şubeleri bulunmaktadır.

Şile ve Ağva' da halk geçimini ağırlıklı olarak turizm, balıkçılık, hayvancılık ve az da olsa tarım ile sağlamaktadır, bu iş kolları şilenin ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Ağva beldesinde ise Ziraat Bankası Şubesi bulunurken Garanti Bankası da bir ATM ile hizmet vermektedir.

Ayrıca ilçe ve belde merkezlerinde bulunan kuyumcular döviz bozdurma hizmeti de vermektedirler.

Sağlık

Şile ilçesinde sağlık hizmetleri; 1 Devlet Hastanesi, 2 Sağlık Ocağı 1 Ana çocuk Sağlık merkezi, iki özel polinik ve 1 adet de diyaliz merkezi bulunmaktadır.

Ayrıca Ağva'da İse 1 adet sağlık ocagı bulunmaktadır.

Ayrıca Ağva'da 3, sahilköyde 1, Şile'de 6 olmak üzere 10 eczane vardır.

Eğitim

Şile'de anaokulu, ilk, orta ve yüksek eğitim kurumları yer almaktadır. Şile ve Ağva merkezlerinde ilk, ve orta seviyeli devşet eğitim kurumları yer alırken, son 2 yıldır özel Işık üniversitesi'nin de gelmesi ile Şile merkezinde bir yüksek öğretim kurumun da yerini almış oldu.

Bunun Haricinde Şile merkezinde bir adet de özel üniversite hazırlık kursu bulunmaktadır.

Ayrıca Şile son zamanlarda özel ve devlet üniversitelerinin yeni kampüs alanları kurmayı planladıkları bir bölge haline gelmiştir.

Şile tarihi

Şile,Yunanca bir kelimedir. Türkçe ansiklopedik karşılığı ise hoş, kokulu olan bir bitki olan "Mercanköşk"tür. Kocaeli Yarmadası dolayısıylaiŞile'ye ilk yerleşenler M.ö 8.yy'da Bitinyalılar olmuştur. Bu nedenle yöreye Bitinya yöresi denilmektedir. İlçe merkezi ise M.ö 8.yy sonlarına doğru milletli denizciler tarafından kurulmuştur. Şile tarihinde asırlar boyunca; Lidya, Pers, Galat, Roma, SElçuk, Latin, Bizans ve son olarakda Osmanlı uygarlıkları yaşatmıştır.

Türkler İlkDefa;Selçuklular ile 1090 yılında Kutalmşoglu Süleyman Şah ile Şile'yi ele geçirmişlerdir. 1097 senesinde ise 1.Haclı orduları Şile'yi Selçukluar'dan geri almıştır. Kocaeli Yarımadası'nın Osmanlılarca fethi, Şile kenti dışında Orhan bey zamanında Akçakoca bey tarafından1327'de tamamlanmıştır.

Şile ise, Yıldırım Beyazıt zamanında Timurtaş Paşazade yahşi,bey tarafından 1391 yılında alınmıştır.

Bizanslılar, Şile'yi daha sonra tekrar geri almış olsalar da 1395 yılında, yine Yahşi bey ikinci defa ve kesin olarak ilçeyi fetheder. Bizans imparatoru 2.Manuel ile Ocak 1401'de yapılan anlaşma ile Şile'nin bir türk Toprağı oldugu belgelenmiştir Bu tarihten itibaren, Osmanlı idaresindeki Şile'de Türk ve Bizans artığı Rumlar beraberce yaşamışlardır. İlçe,16 Mart 1920'de Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından ilan edilen, Misak-ı Milli Sonrası Boğazlar bölgesi içinde yer aldığı için İngilzlerce İşgal edilmiştir.

O güne kadar Türkler'den kardeşlik ve dostluk gören Rumlar işgal üzerine İngilizler'den aldıkları cesaretle Şile'yi Yunanistan'a ilhak etme yolunda çalışmalar yaptıysalar da bunda muvaffak olamamışlardır. Şile, İngiliz İşgalinden Türk ordularının İzmir'e girişinden sonra İstanbul üzerine yürüyen 3.Kolordu birliklerinden bir süvari tümeni tarafından 7 Ekim 1922'de kurtarılmıştır.Ayrıca Şile, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk İlçe merkezi ve belediyelerinden birisidir.

Şile bezi

Şile'yi dünyaya tanıtan en önemli kültr varlığı Şile bezidir. Şile bezinin tarihi Osmanli Türklerinin Şile'ye yerleşlemesinden sonra başlamaktadır el tezğahlarında pamuk ipliğinden dokunan tamamen Şile'ye ait otantik bir kültür mirasıdır.

Şile'ye özel bir kültür mirası olması ona Şile Bezi ismini verilmesini sağlamıştır.

Şileli kadınlar emeklerini,duygularını ve yüreklerindeki sanat yansımalarını Şile bezi üzerine nakışlarla işlemektedirler.

Şile bezinin hammaddesi olan pamuk ipligi çile halinde alınır. Ve unlu suda ıslatılıp hazırlanarak güneşte kurutulur.Dokunmuş bezler deniz kenarlarında kireç kaymağına batırılır.

Ve Karadeniz sularında iyice yıkanıp kurutularak hazır hale getirilir. Şile bezinden çeşitli giysiler üretilmektedir.

Şile bezinin en önemli özelligi ise teri emerek vücüdu serin tutmasıdır. Şile'yi ziyaretiniz sırasında ilçe merkezinde ve Ağva'da Şile bezi kıyafetler satan birçok dükkàna rastlayabilirsiniz.

Uluslar arası şile festivali

Şile bezini ve dolayısıyla Şile'yi,tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla 1985 yılından itibaren düzenlenen eski ve kapsamlı bir festivaldir.

çeşitli konser,animasyon,tiyatro,defile,show ve gösterilere sahne olan bu festival ile Şile'yi ziyaret edenler hoşça vakit geçirmekte ve unutulamayacak anılarla Şile'den ayrılmaktadırlar.

Ağva

Şile'nin oteller konusunda en gelişmiş bölgesidir, birçok güzelliği içinde barındıran Ağva son yıllarda şile'den daha fazla rağbet görmektedir, bunun en büyük sebebini şile gibi kalabalık olmayışı ve doğal güzelliklerinin bozulmamış olmasıdıri.

Plajlar

Şile'yi tatil merkezi yapan kuşkusuz ki plajıdır. Şile ince ve temiz yapılı kumu ile Karadeniz'in en kaliteli kumsallarına sahiptir.Dogal güzellik açısından Sahilköy, Sofular, Ayazma, Kabakoz, İmrenli, Akçakese ve Ağva plajları tercih edilebilir. Bunun yanında Kadıga, Kilimli Ve Bozgoca Koyları gerçekte görülmeye değer tabiat yapılarıdır.

Ağlayan kayalar

Ağlayan kayalar, Şile fenerinin 600 metre gerisinde taşlar arasından çıkan bir su kaynagıdır.

Akış biçimi ağlayan bir insanın gözyaşlarına benzetildigi için bu adı almıştır.

Kumbaba tepesi

İlçenin en önemli turustik ve doğal fizyoterapi alanı olan Kumbaba Tepesi deniz seviyesinden 60 m yükseklikte yer alan, kırmızı-turuncu renkli, demir/barkır alaşımlı ve radyonktriteli kumları olan bir tepedir.

Kumbaba tepesi zirvesinde kumbaba'nın mezarı vardır(Kumbaba gerçek ismini belli olmayan bu tepeyi keşfedip romatizmal hastalıkların tedavisinde kunlanan kişidir) Yapılan araştırmalarda burasının bizanslılar tarafndan"Güneş hamamı" olarak kunlandıgı, saray gemileriyle yaz aylarında buraya gelinerek güneş banyosu alındığı tespit etmiştir.

Burasını ismi meçhul olan türk (Kumbaba) kimyager gibi etüt etmiş ve Şile kumluğun natür ile tedavisi için uygun olduğunu ortaya çıkartarak bir çok hastanın tedavisinde kunlanmıştır.

Onbir göller vadisi

Şile'nin Hacıllı köyü yakınlarında bulunan,irili ufaklı 11 gölün ve bunları bağlayan şelalelerin birleşiminden oluşan bir tabiat güzelligidir.Hacıllı köyü su değirmeninden doğaya doğru Göksu deresinin bir kolu olan Değirmendere Vadisinin takiben 500m yürüyerek ilk göle ulaşır.ve vadi takip edilerek diğer göl ve şelalelerin görünebilir.Göllerin büyüklükleri 10m ile 60m arasında,şelalelerin yüksekligi ise 1m ile 6m arasındadır.Ayrıca 3.Gölün bulundugu mevkinin doğu yamacında Şile'nin önemli mağaralarında Gürlek mağarası da yer almaktadır.

Şile feneri

Dünyanın ikinci büyük feneri olan Şile feneri tarihi degeri oldukça büyüktür. Kırım harbinde, Karadeniz'den İstanbul Bogazına girecek gemilerin yollarını bulabilmeleri için yapılmış olan fenerlerden biridir.

Bu amaçla boğazlar civarında 1856 yapılan Anadolu fenerinden sonra 1858-1859 Yılları arasında inşa edilmiştir.

Taş kısmının Türk mimarlar, metal aksamı ve mercak-kristal sistemini de Paris'te bulunan Paris-Barbir fabrikası yapmıştır. Uluslar arası standartlarında birinci sınıf deniz feneridir. Ve geçtigimiz yıl ulaştırma bakanı Yıldırım tarafından Müze olarak ziyarete açılmıştır.

Şile kalesi

Şile kalesi tarihsel gelişim içinde önemli bir yer tutmuştur. Bizanslıların inşa ettigi kale, daha sonraları Osmanlılar tarafından kunlanılmıştır.

Kale 10x10 m kare genişliginde ve 12 metre yüksekliginde olup,denizden gelebilecek saldırılara karşı koruyabilmek amacıyla inşa edilmiştir.

Hanımsuyu çeşmesi

Kent merkezi içinde üsküdar Caddesi üzerindeki.üç adet kurnası olan çeşme 4x4m.yüksekliğindedir.Mısırlı Hatice hanım tarafından 1871'de hayrat olarak yaptırılan çeşmenin üzerinde Arapça olarak yazılmış iki kitabe vardır.İlk su verdigi gün deposuna şeker katıldıgı için suyun tatlı oldugu rivayer edilir.

Yeniköy vaftiz yeri ve kilisesi

Yapılış tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan çalısmalar sonucunda,yaklaşık olarak 200 yıllık oldukları tahmin edilmektedir. Dumlupınar Muharebesi kazanılana kadar yaklaşık 5000 kişilik büyük bir Rum yerleşmesi olan Yeniköy'deki bu yapıtlar Yunanistan'a göçen bu Rum medeniyetinin ardında bıraktıgı kalıntılardır.

Maşatlık (Rum mezarlığı)

Yer yer defineciler tarafından tahrip edilen bu tarihi mezarlık, kent merkezinde PTT binasının karşısında, Maşatlık Yarımadasında Şile fenerine bakan yamacında denize dönük bir mevkidir. Günümüze kadar1,5-2m.lik ihata ducarları saglam kalmıştır.

Tarihi hamam

Kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerindedir.Ancak,bir Osmanlı döneminde yapıtı olan hamam,günümüze kadar harap bir hale gelmiştir.

Heciz kalesi

Eski Şile-üsküdar Yolunun 15.km'sindeki kalealtı mahallesi yakınlarında Kale Tepe üzerinde yer alan kalenin 5m'lik çapı olan üç adet suru harap vaziyettedir. Surların güney kenarında ise bir Bizans Dönemi yapısı olan 6x9m.'lik bir su sarnıcı yer almaktadır.

Sarıkavak kalesi

Şile merkezinde 28 km.mesafede yer alan Hasanlı köyü yakınlarındadır.Bizans devri yapıtı olan kale,çevreye hakim bir tepenin doruğuna inşa edilmiştir. Mevcut dört kalesi vardır.Ancak kötü durumdadır.Bu kaleye ulaşmak için Hasanlı Köyü'nün iöinden itibaren 1km.lik yürümek gerekli.

Ortodoks kilisesi

Kent merkezinde Şile Polis Karakolu'nun karşısındaki vadinin içinde yer almaktadır.Bu klisenin önü Rumlar'ın toplanma merkezi,vadi ise din (Agora) idi.Klisenin kuzey yanında ise din adamlarının gömüldüğü küçük bir mezarlık vardır.

Lahit mezarlar

Kurucuköy,Sortullu,Hacıllı Köyünün Solucapınar ve Karamanpaşa mevkilerinde bulunurlar.

cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen